Chính sách thanh toán

Hình thức thanh toán

  1. Thanh toán tiền mặt COD: Kinh Kong áp dụng hình thức thanh toán khi giao hàng. Quý khách có thể dễ dàng thanh toán bằng tiền mặt mà không thêm bất kỳ phụ phí nào khác.
  2. Thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng.

Thông tin ngân hàng

Ngân hàng VPBank – Ngân hàng Việt Nam thịnh vượng

Số tài khoản: 82827773

Chủ tài khoản: Phan Trung Kiên

Khi chuyển khoản quý hãy ghi chú rõ chuyển khoản cho đơn hàng nào